Avaava tarjoaa ratkaisut esteettömään rakentamiseen sekä palvelujen ja viestinnän saavutettavuuteen

 
Avaava kerää, jakaa, tuottaa ja markkinoi tietoa sekä tuoteratkaisuja ja menetelmiä rakentamisen ja viestinnän käyttöön. Avaava järjestää esteettömyys- ja saavutettavuuskoulutuksia, tuottaa esteettömyys- ja saavutettavuuskartoituksia sekä konsultoi toteutus- ja suunnitteluprojektien eri vaiheissa.
 
 

Rakennettu ympäristö

Avaava on esteettömyyden kokonaiskonsepti rakentamisen ammattilaisille ja rakennuttajille. Palvelut, tieto ja tuoteratkaisut esteettömään rakentamiseen löytyvät yhdestä paikasta. Olipa kyseessä uudis- tai korjausrakentaminen, Avaava auttaa esteettömyyskysymyksissä suunnittelun ja toteutuksen eri vaiheissa joustavasti ja kattavasti. Avaava tarjoaa olemassa olevista esteettömyysratkaisuista parhaat mahdolliset, sekä lisäksi näkemystä ja ideoita uudenlaiseen ajatteluun ja toteutusmalleihin esteettömyyden edistämiseksi.
 
 

Palvelut ja viestintä

Palvelujen ja viestinnän saavutettavuus ovat edellytyksiä yhdenvertaisuuden toteutumiselle yhteiskunnassa. Avaava tarjoaa palveluita organisaatioiden viestinnän ja palveluiden saavutettavuuden kehittämiseen. Avaava tuottaa viestinnän saavutettavuuskartoituksia, testaa verkkosivut, tukee saavutettavuuden kehittämishankkeissa, suunnittelee, konsultoi ja kouluttaa esimerkiksi sisällöntuottajia saavutettavaan viestintään tai palveluhenkilöstöä kohtaamaan erilaisia asiakkaita.
 
 

Asiantuntevat osaajat – ajankohtaiset ratkaisut

Avaava-ratkaisuissa monialaisen asiantuntijajoukon osaaminen ja näkemys yhdistyvät. Poikkitieteellinen yhteistyö muotoilun, arkkitehtuurin, tuotannon, vammais- ja vanhusjärjestöjen sekä viranomaisten kanssa takaa tuoreimman, kiinnostavimman ja monipuolisimman tiedon esteettömyyden ja saavutettavuuden kentältä.
 
 
 
Avaava  kuuluu Design for All Europe EIDD:n hallitukseen ja koordinoi Suomen Design for All -verkostoa. Avaava on myös European Concept for Accessibility Network EuCAN:n sekä European Network for Accessible Tourism ENAT.n jäsen. 

 

Parempaa esteettömyyttä ja saavutettavuutta rakentamassa!